Drive-in testcentrum Tervuren
De drive-in werkt enkel op afspraak en mét activatiecode. Een afspraak maken kan enkel online.

Conventiestatus arts-specialisten

Aan de polikliniek MCH zijn zowel geconventioneerde als niet-geconventioneerde arts-specialisten verbonden. De conventiestatus van elke arts-specialist wordt weergegeven in het specialistenoverzicht.

  • Een geconventioneerde arts hanteert de officieel vastgelegde tarieven van het RIZIV.
  • De niet-geconventioneerde arts kan boven het officieel vastgelegde tarief nog een ereloonsupplement aanrekenen, een bedrag dat niet terugbetaald wordt door het ziekefonds.

Labo

  • Het laboratorium van MCH werkt aan geconventioneerde tarieven.
  • Dit betekent dat er geen supplementen of administratieve kosten worden aangerekend.

Honorariumsupplement

Volgende supplementaire erelonen worden aangerekend indien je op raadpleging gaat of een onderzoek ondergaat bij een niet-geconventioneerde arts.

  • Bij een raadpleging in de polikliniek: 12,5 EUR
  • Bij een radiologisch onderzoek: 11 EUR, 13 EUR of 16 EUR afhankelijk van uitgevoerde onderzoeken
  • De gebruikte materialen worden aangerekend aan kostprijs. Je kan hierover informeren bij de verpleegkundige of arts.