Drive-in testcentrum Tervuren
De drive-in werkt enkel op afspraak en mét activatiecode. Een afspraak maken kan enkel online.

Algemeen

 • De facturen worden opgemaakt in de maand volgend op de maand waarin je consultatie, onderzoek of laboanalyse plaatsvond.
 • Je betaalt het factuurbedrag aan MCH.
 • Breng je getuigschrift voor verstrekte hulp (witte bon) binnen bij je ziekenfonds.
 • Voor radiologische onderzoeken en laboanalyses is derdebetalersregeling mogelijk. In dat geval ontvang je geen getuigschrift voor verstrekte hulp (witte bon), maar wordt de terugbetaling van de onderzoeken rechtstreeks met het ziekenfonds geregeld.
 • Vermeld bij betaling steeds de gestructureerde mededeling.
 • Dossier- en factuurnummer staan rechts bovenaan op je factuur, onder de rubriek "Factuurgegevens".

Factuur polikliniek en radiologie

 • Honoraria van zorgverleners: naam van de zorgverlener en eventueel de aanvragende arts.
 • Datum van het onderzoek.
 • Code: alle onderzoeken en consultaties hebben een nomenclatuurcode. Deze code's hebben een eigen omschrijving, een officieel tarief, een bedrag dat terugbetaald wordt en remgeld. Het remgeld (ook wel persoonlijk aandeel patiënt genoemd) is de bijdrage patiënt.
 • Aantal: aantal onderzoeken die werden uitgevoerd.
 • Ten laste ziekenfonds of VI (verzekeringsinstelling): bedrag ten laste van het ziekenfonds.
 • Ten laste patiënt, (remgeld/persoonlijk aandeel patiënt): het bedrag dat de patiënt zelf dient te betalen, waarvoor geen tussenkomst van het ziekenfonds voorzien is.
 • Supplement: indien de zorgverlener gedeeltelijk of niet-geconventioneerd is, worden er supplementen aangerekend bovenop het officiële bedrag voor het honorarium. De ziekteverzekering komt hierin niet tussen en de kosten zijn volledig ten laste van de patiënt.
 • Diverse kosten: kosten van (para) farmaceutisch materiaal, geneesmiddelen en supplementaire erelonen bij een radiologisch onderzoek. Bij een radiologisch onderzoek bedraagt dit 11 EUR, 13 EUR of 16 EUR afhankelijk van uitgevoerde onderzoeken. De ziekteverzekering komt hierin niet tussen en de kosten zijn volledig ten laste van de patiënt.
Detail factuur

Factuur laboratoriumonderzoeken

Bij een labofactuur ontvang je geen getuigschrift voor verstrekte hulp (witte bon) omdat je enkel het remgeld betaalt. Opgelet! Dit is enkel voor patiënten die aangesloten zijn bij een ziekenfonds.

 • Naam aanvragende arts.
 • VI: bedrag tussenkomst door verzekeringsinstelling (ziekenfonds).
 • Remgeld: bijdrage patiënt, dit bedrag wordt aan de patiënt aangerekend.
 • Prestatie: nomenclatuurcodes en korte omschrijving. Dit zijn de analyses die door je verwijzende arts werden aangevraagd.
Labo factuur

Heb je nog een vraag over je factuur?